Enjoy sitting and stay healthy!

   

Bảng màu


Download e-catalogue


Download 3D model


 

Venus 23-S4

Mã sản phẩm:

Trình trạng sản phẩm: Liên hệ đặt hàng
Màu sắc

Test report

 Click to see details: HERE

 

In-house manufacturing

D’FURNI owns an upholstery factory that manufactures interiors to meet individual requirements for each project. With strong investment in molds, we can offer a range of impressive interiors in various materials, colors, and quantity

Click to see details: HERE

 

 
0/5
(0 nhận xét)
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
GỬI ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét