Hơn 1200 khách hàng trong 10 năm

O'FURNI tự hào được đồng hành cùng với sự phát triển lớn mạnh của hơn 1200 doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ nhiều ngành nghề với quy mô lớn nhỏ khác nhau.

Thông tin nổi bật