O'FURNI Affiliate

Chương trình cộng sự tiếp thị sản phẩm của O'Furni giúp nhà sáng tạo nội dung và những ai có niềm đam mê trong lĩnh vực quảng bá sản phẩm tiêu dùng, kiếm tiền từ lưu lượng truy cập trên nền tảng mạng xã hội. Với hàng trăm sản phẩm và chương trình có sẵn trên O'Furni, các cộng sự sử dụng các công cụ tạo liên kết dễ dàng để hướng khách hàng đến các đề xuất của họ và kiếm tiền từ các giao dịch và chương trình đủ điều kiện.

22/12/2022